Dleachta Stampála ar chártaí airgeadais

Cártaí UMB, dochair agus comhchártaí

An ráta le haghaidh cártaí uathmheaisíní bainc (UMB) ná €0.12 le haghaidh gach aistarraingt UMB suas le huasmhéid €2.50 ar gach cárta.

Níl aon táille i gceist leis an bhfeidhm dochair amháin a úsáid in aon bhliain amháin.

An ráta le haghaidh comhchártaí (UMB & dochair) ná €0.12 in aghaidh na haistarraingthe UMB suas le huasmhéid €2.50 in aghaidh an chárta nuair nach n-úsáidtear ach an fheidhm UMB le linn na bliana.

An ráta le haghaidh an dá fheidhm a úsáid le linn na bliana ná €0.12 le haghaidh gach aistarraingt UMB suas le huasmhéid €5.00 ar gach cárta.

Tagann Dleacht Stampála aníos ar an gcárta agus bailítear mar riaráiste é. Bainfear an Dleacht Stampála ó do chuntas ar 31 Nollaig 2016 don bhliain féilire 2016.

Ní bheidh an dara táille Dleachta Stampála i gceist nuair a athraíonn tú ó chuntas amháin go cuntas eile laistigh d’institiúidí nó idir institiúidí in aon bhliain amháin. Tá sé seo i gceist ar an gcoinníoll go ndúnann tú do sheanchuntas.

Má dhúnann tú do chuntas roimh 31 Nollaig in aon bhliain amháin, ní bhainfidh eisitheoir do chárta an Dleacht Stampála ó do chuntas. Ní bhailítear an dleacht ach ar chártaí atá bailí ar 31 Nollaig gach bliain.

Mura n-úsáideann tú do chárta le linn na bliana, ní bhainfear an Dleacht Stampála.

Sa chás gur cárta é le haghaidh cuntas taisce agus nach sáraíonn an meán-iarmhéid laethúil €12.70, ní bhainfear an Dleacht Stampála.

Má úsáideann tú an cárta díreach chun seicleabhar nó ráiteas comhardaithe a iarraidh, nó chun d’aitheantas a dheimhniú nó chun uimhir cuntais custaiméara a dheimhniú, ní bhainfear an Dleacht Stampála.

Ní bhainfear an Dleacht Stampála ar chártaí a eisítear ar chuntais bhunúsacha íocaíochtaí.  Is cuntais iad seo nach raibh cuntas ag an sealbhóir cuntais do na trí bliana roimhe, nó nár thionscain an sealbhóir aon ghníomhaíochtaí ar an gcuntas don tréimhse sin, agus an sealbhóir ag fáil níos lú ná €4,500 in aghaidh na ráithe (seachas le haghaidh íocaíochtaí leasa shóisialaigh).

Má úsáideann tú do chárta chun aistriú airgid a éascú nó chun cistí a aistarraingt, gearrfar an Dleacht Stampála.

Ar aghaidh: Cártaí creidmheasa agus cártaí muirir