Dleachta Stampa ar chártaí airgeadais

 1. Cártaí creidmheasa agus cártaí muirir
 2. Cártaí UMB, dochair agus comhchártaí
 3. Léargas ginearálta

Cártaí UMB, dochair agus comhchártaí

An ráta le haghaidh cártaí uathmheaisíní bainc (UMB) ná €0.12 le haghaidh gach aistarraingt UMB suas le huasmhéid €2.50 ar gach cárta.

Níl aon táille i gceist mura n-úsáidtear ach an fheidhm dochair sa bhliain.

An ráta le haghaidh comhchártaí (UMB & dochair) ná €0.12 in aghaidh na haistarraingthe UMB suas le huasmhéid €2.50 in aghaidh an chárta nuair nach n-úsáidtear ach an fheidhm UMB le linn na bliana.

An ráta le haghaidh an dá fheidhm a úsáid le linn na bliana ná €0.12 le haghaidh gach aistarraingt UMB suas le huasmhéid €5.00 ar gach cárta.

Tagann Dleacht Stampa aníos ar an gcárta agus bailítear mar riaráiste é. Bainfear an Dleacht Stampa le haghaidh na bliana ó do chuntas ar an 31 Nollaig don bhliain sin.

Má úsáideann tú do chárta chun aistriú airgid a dhéanamh nó chun cistí a aistarraingt, gearrfar Dleacht Stampa ort.

Ní bheidh an dara táille Dleachta Stampa i gceist nuair a athraíonn tú ó chuntas amháin go cuntas eile laistigh d’institiúidí nó idir institiúidí in aon bhliain amháin. Tá sé seo i gceist ar an gcoinníoll go ndúnann tú do sheanchuntas.

Má dhúnann tú do chuntas roimh an 31 Nollaig, ní bhainfidh eisitheoir do chárta an Dleacht Stampa ó do chuntas. Ní bhailítear an dleacht ach amháin ar chártaí atá bailí ar 31 an Nollaig gach bliain.

Mura n-úsáideann tú do chárta le linn na bliana, ní bhainfear an Dleacht Stampa.

Sa chás gur cárta é le haghaidh cuntas taisce agus nach sáraíonn an meán-iarmhéid laethúil €12.70, ní ghearrfar an Dleacht Stampa.

Ní ghearrfar Dleacht Stampa mura mbaineann tú úsáid as an gcárta ach amháin le haghaidh an mhéid seo:

 • chun seicleabhar a iarraidh
 • ráiteas comhordaithe a iarraidh
 • d’aitheantas a dheimhniú
 •  
 • chun uimhir cuntais custaiméara a dheimhniú.

Cuntais bhunúsacha íocaíochtaí

Is cuntais iad seo lena bhfuil an méid seo a leanas i gceist leis an sealbhóir cuntais:

 • nach raibh cuntas acu ar feadh na dtrí bliana roimhe
 • nár thionscain aon ghníomhaíochtaí ar an gcuntas don tréimhse sin
 • agus
 • atá ag fáil níos lú ná €4,500 in aghaidh na ráithe (seachas le haghaidh íocaíochtaí leasa shóisialaigh).

Níl aon mhuirear Dleachta Stampa ar chártaí a eisítear ar chuntais bhunúsacha íocaíochtaí.  

Ar aghaidh: Dleachta Stampa ar chártaí airgeadais