Dleachta Stampa ar chártaí airgeadais

  1. Cártaí creidmheasa agus cártaí muirir
  2. Cártaí UMB, dochair agus comhchártaí
  3. Léargas ginearálta

Cártaí creidmheasa agus cártaí muirir

Ní gá do shealbhóirí aonair cuntais cártaí creidmheasa aon ghníomh a thógáil. Athróidh na hinstitiúidí airgeadais an dáta bailithe seo go huathoibríoch.

An ráta le haghaidh cártaí creidmheasa ná €30 sa bhliain in aghaidh an chuntais cárta creidmheasa. Is i leith an chuntais atá an muirear do chártaí creidmheasa agus ní i leith líon na gcártaí a eisíodh don chuntas sin.

An ráta le haghaidh cártaí creidmheasa ná €30 sa bhliain in aghaidh an chuntais cárta creidmheasa.

Is iondúil a bhailíonn d’institiúid airgeadais an Dleacht Stampa ar an 1 Aibreán, i riaráistí, ach amháin má dhún tú an cuntas le linn na bliana. Is ón 2 Aibreán go dtí an 1 Aibreán an bhliain dá éis a ritheann an bhliain chánach do chártaí creidmheasa.

Má athraíonn tú ó chuntas amháin go cuntas eile, ba chóir duit an Dleacht Stampa a íoc leis an seanbhanc nó leis an sean-eisitheoir cárta ar dhúnadh an chuntais duit. Gearrfaidh do sheanbhanc nó do shéan-eisitheoir cártaí an Dleacht Stampa i do ráiteas deiridh. Eiseoidh siad Litir um Dhúnadh chugat ansin. Deimhníonn an litir seo go bhfuil an Dleacht Stampa íoctha agat don tréimhse atá i gceist. Ba chóir duit an litir seo a chur ar fáil do do bhanc nó eisitheoir cártaí nua. Ní ghearrfar Dleacht Stampa ort don tréimhse sin.

Má athraíonn tú cártaí creidmheasa nó cártaí muirir go minic sa tréimhse chéanna chuntasaíochta, ní ghearrfar an muirear ort ach i leith an chuntais bhunaidh. Is gá duit Litir um Dhúnadh a fháil gach uair a dhúnann tú an cuntas. Eiseoidh an chéad banc nó eisitheoir cártaí eile Litir um Dhúnadh ón uair a bheidh cruthúnas acu gur íocadh an dleacht tosaigh.

Má dhúnann tú do chuntas sa tréimhse chéanna agus a d’oscail tú é gan an cárta a úsáid, ní thagann aon mhuirear Dleachta Stampa aníos.

Má dhúnann tú do chuntas le linn na bliana agus mura n-osclaíonn tú cuntas nua, beidh muirear Dleachta Stampa i gceist don bhliain roimhe.

Ar aghaidh: Cártaí UMB, dochair agus comhchártaí