Dleachta Stampála ar chártaí airgeadais

Cártaí creidmheasa agus cártaí muirir

Nóta

Ní bhaileofar an dleacht stampa ar chártaí creidmheasa go dtí an 1 Iúil 2020 mar gheall ar phaindéim COVID-19.

Ní gá do shealbhóirí cuntas cárta creidmheasa aon ghníomh a dhéanamh. Athróidh na hinstitiúidí airgeadais an dáta bailithe go huathoibríoch.

An ráta le haghaidh cártaí creidmheasa ná €30 sa bhliain in aghaidh an chuntais cárta creidmheasa. Is i leith an chuntais atá an muirear do chártaí creidmheasa agus ní i leith líon na gcártaí a eisíodh don chuntas sin.

An ráta le haghaidh cártaí creidmheasa ná €30 sa bhliain in aghaidh an chuntais cárta creidmheasa.

Is iondúil a bhailíonn d’institiúid airgeadais an Dleacht Stampála ar 1 Aibreán, i riaráistí, ach amháin má dhún tú an cuntas le linn na bliana. Is ó 2 Aibreán go dtí an 1 Aibreán an bhliain ina diaidh a ritheann an bhliain chánach do chártaí creidmheasa.

Má athraíonn tú ó chuntas amháin go cuntas eile, ba chóir duit an dleacht stampála a íoc leis an seanbhanc nó leis an sean-eisitheoir cárta ar dhúnadh an chuntais duit. Iarrfaidh do sheanbhanc nó do shean-eisitheoir cártaí an Dleacht Stampála i do ráiteas deiridh agus eiseoidh Litir um Dhúnadh chugat. Deimhneofar leis an litir seo go bhfuil an Dleacht Stampála íoctha agat don tréimhse atá i gceist. Ba chóir duit an litir seo a thabhairt do do bhanc nua nó do d’eisitheoir nua cártaí, agus ní chuirfidh siad bille chugat i leith na Dleachta Stampála don tréimhse sin.

Má athraíonn tú ó chárta creidmheasa nó ó chártaí muirir níos mó ná aon uair amháin sa tréimhse chéanna chuntasaíochta, ní ghearrfar an muirear ort ach i leith an chuntais bhunaidh. Tá sé seo amhlaidh ar an gcoinníoll go bhfaigheann tú Litir um Dhúnadh gach uair a dhúnann tú an cuntas. Eiseoidh an dara banc nó an dara heisitheoir cártaí nó dá éis Litir um Dhúnadh ón uair a bheidh cruthúnas acu gur íocadh an dleacht ar an gcéad chuntas.

Má dhúnann tú cuntas cárta creidmheasa sa tréimhse chéanna inar osclaíodh é agus murar úsáideadh aon chárta i leith an chuntais sin, ní ghearrfar muirear Dleachta Stampála.

Má dhúnann tú do chuntas cárta creidmheasa nó cárta muirir le linn na bliana agus mura n-athraíonn tú go cuntas eile, beidh muirear Dleachta Stampála i gceist don chuntas a coinníodh sa bhliain roimhe.

Ar aghaidh: Eolas ginearálta i leith gach cárta