Scéim Tacaíochta Sriantaí COVID (STSC)

Léargas ginearálta

Tá sonraí ar an Scéim Tacaíochta Sriantaí COVID-19 (STSC) leagtha amach san Acht Airgeadais 2020. Tugadh isteach an STSC chun cabhrú le gnóthaí a raibh tionchar suntasach ag na srianta a tugadh isteach chun aghaidh a thabhairt ar an bpaindéim COVID-19 orthu.

Beidh an tacaíocht ar fáil do ghnóthaí incháilithe a leanann ar aghaidh de ghníomhaíocht gnó a dhéanamh a bhfuil tionchar ag na srianta COVID-19 air. Ní mór go raibh gá don ghnó cosc nó srian suntasach a chur ar chustaiméirí rochtain ar a n-áitreabh gnó. Go ginearálta, tagraíonn sé seo do shrianta COVID-19 ag Leibhéal 3, 4 nó 5 mar a mhínítear i bPlean um Chónaí le COVID-19 an Rialtais. Féadfaidh sé go bhfuil gnóthaí áirithe incháilithe don tacaíocht sa chás go bhfuil leibhéil srianta níos ísle i bhfeidhm. Foráil do shrianta shonracha a bhaineann le gnóthaí i rialacháin arna dhéanamh ag an Roinn Sláinte.

Féadann gnóthaí incháilithe éileamh a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim ar íocaíocht ar a dtugtar Réamhchreidmheas i leith Costais Trádála (RCCT). Tá RCCT iníoctha le haghaidh gach seachtain a bhfuil tionchar ag na srianta ar ghnó.

Táthar ag súil leis go leanfaidh an STSC aghaidh go dtí an 31 Eanáir 2022.

Rátaí na scéime

Is ionann an RCCT agus 10% de mheán-láimhdeachas seachtainiúil an ghnó i 2019 suas le €20,000, móide 5% ar láimhdeachas atá níos mó €20,000. I gcás gnóthaí nua a bunaíodh idir an 26 Nollaig 2019 agus an 26 Iúil 2021, tá an láimhdeachas bunaithe ar an meán-láimhdeachas seachtainiúil iarbhír i dtréimhse tagartha agus braitheann sé sin ar dháta bunaithe an ghnó. Tá an RCCT faoi réir íocaíocht sheachtainiúil uasta €5,000.

Foilsiú

Foilseoidh na Coimisinéirí Ioncaim liosta gnóthaí a bhain leasa as an STSC ag deireadh na scéime. 

Ar aghaidh: Cén chaoi le héileamh a dhéanamh