Taighde agus Forbairt (T&F)

Féadfaidh sé go bhfuil airgead caite ag do chuideachta ar ghníomhaíochtaí taighde agus forbartha incháilithe don Chreidmheas Cánach Taighde agus Forbartha (T&F).

Ríomhtar an creidmheas ag 25% den chaiteachas cáilitheach agus úsáidtear é chun dliteanas Cánach Chorparáide cuideachta a laghdú. 

Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar an gcreidmheas cánach T&F sa rannán Cuideachtaí agus carthanais.