Taighde agus Forbairt (T&F)

Má chaitheann do ghnóthas airgead ar ghníomhaíochtaí taighde agus forbartha, féadfaidh sé go gcáilíonn na gníomhachtaí seo don Chreidmheas Cánach Taighde agus Forbairt (T&F). Ríomhtar an creidmheas ag 25% de chaiteachas cáilitheach agus úsáidtear é chun dliteanas gnóthais i leith Cáin Chorparáide (CC) a laghdú.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar an gcreidmheas cánach T&F sa rannán Cuideachtaí agus Carthanais.