Cén chaoi le do cháin a íoc

Is e an bealach is tapúla agus is éasca chun íoc a dhéanamh ar líne ná trí chlárú le haghaidh Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) nó le haghaidh moChúrsaí.

Ní mór do roinnt cáiníocóirí a gcuid cánacha a íoc agus a thíolacadh ar líne. Féadtar tuilleadh eolais a fháil in éigeantacht um chánacha a íoc agus tuairisceáin a thíolacadh go leictreonach.

Trí do thuairisceán a thíolacadh agus do cháin a íoc trí ROS, féadfar leas a bhaint as spriocdhátaí sínte. Baineann na spriocdhátaí sínte seo le tíolacadh trí ROS amháin.

Féach Bealaí chun íocaíochtaí a dhéanamh ar líne le haghaidh tuilleadh eolais a fháil ar íocaíochtaí ar líne a dhéanamh.

Féach Socraigh Treoir Dochair ROS le heolas a fháil ar an gcaoi le híocaíocht a dhéanamh trí dhochar díreach ar ROS.