Caighdeáin in Oifigí Poiblí (SIPO)

Ní mór Deimhniú Imréitigh Cánach a bheith ag na daoine seo a leanas:

  • baill de Dháil Éireann nó de Sheanad Éireann
  • oifigigh poiblí shinsearacha
  • iarrthóirí ar cheapacháin chun na breithiúnachta.

Ní mór do thuairisceáin agus íocaíochtaí a bheith suas chun dáta le go n-eiseofaí imréiteach cánach.

Ní mór tuairisceáin agus íocaíochtaí de chuid aon chomhpháirtíochtaí a bhfuil tú, nó a raibh tú, mar bhall díobh, a bheith suas chun dáta.

Chun iarratas a dhéanamh ar Imréiteach Cánach chun críocha an Achta SIPO, ní mór duit:

Baill tofa nó ainmnithe chun Dháil Éireann nó Sheanad Éireann

Más duine tofa nó ainmnithe chun Dháil Éireann nó Sheanad Éireann thú, ní mór duit Dearbhú Reachtúil a iarraidh ón gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí. Ba chóir do Dheimhniú Imréitigh Cánach a sheoladh ansin chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí in éineacht le do Dhearbhú Reachtúil.

Ní mór do Dheimhniú Imréitigh Cánach a bheith eisithe laistigh de na naoi mí roimh nó tar éis an toghcháin nó an dáta ainmniúcháin.

Mar shampla, má toghadh nó má ainmníodh thú ar 25 Meitheamh 2019, ní mór do Dheimhniú Imréitigh Cánach a bheith eisithe idir 25 Meán Fómhair 2018 agus 25 Márta 2020. Ba chóir do dhearbhú reachtúil a bheith déanta idir 25 Bealtaine 2019 agus 25 Iúil 2019.

Ceapacháin oifige shinsearacha

Má cheaptar chuig oifig shinsearach thú, ní mór duit Dearbhú Reachtúil a iarraidh ón gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí. Ba chóir do Dheimhniú Imréitigh Cánach a sheoladh ansin chuig an gCoimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí in éineacht le do Dhearbhú Reachtúil.

Ní mór do Dheimhniú Imréitigh Cánach a bheith eisithe laistigh de na naoi mí roimh nó tar éis an dáta cheapacháin.

Ceapacháin chun na breithiúnachta

Má cheaptar chuig oifig bhreithiúnach thú, ní mór duit Dearbhú Reachtúil a iarraidh ón mBord Comhairleach um Cheapacháin Bhreithiúna. Ba chóir do Dheimhniú Imréiteach Cánach agus do Dhearbhú Reachtúil a chur ansin chuig an Bord Comhairleach um Cheapacháin Bhreithiúna agus chuig rúnaí an rialtais.

Ní mór do Dheimhniú Imréitigh Canach a bheith eisithe sna 18 mí roimh an moladh.

Ní mór do Dhearbhú Reachtúil a bheith déanta níos lú ná mí amháin roimh an moladh.

Féadtar tuilleadh eolais maidir le riachtanais do cheapacháin a fháil ag: