Scéimeanna speisialta chun CBL ar dhíolacháin a ríomh

Tá scipéad airgid nua-aimseartha nó córais Díolphointe Leictreonaigh (EPOS) in ann taifeadadh cruinn a dhéanamh ar dhíolacháin earraí agus seirbhísí ag na rátaí éagsúla Cánach Breisluacha (CBL) agus ba chóir iad a úsáid chun do thuairisceáin CBL a chomhlánú.

Céard a tharlaíonn mura bhfuil tú in ann díolacháin a taifeadadh go cruinn ag na rátaí CBL éagsula?

Tá scéimeanna speisialta le fáil mura bhfuil áis chruinn agat chun na fáltais díolacháin a roinnt idir soláthairtí ag na rátaí éagsúla CBL. Baineann sé sin den ghnáth le gnóthas le méid mór díolachán agus rátaí iomadúla CBL.

Féach ar an scéim speisialta do mhiondíoltóirí agus na treoirleabhair chánach agus dhleachta ar scipéid airgid chun tuilleadh eolais a fháil.