Scéimeanna speisialta chun CBL ar dhíolacháin a ríomh

Féadann scipéid airgid, nó córais Díolphointe Leictreonaigh (EPOS) taifeadadh cruinn a dhéanamh ar dhíolachán earraí agus seirbhísí ag na rátaí éagsúla Cánach Breisluacha (CBL). Féadtar na taifid seo a úsáid mar bhunús chun do thuairisceán CBL a chomhlánú.

Céard a tharlaíonn mura bhféadtar díolacháin a thaifeadadh go cruinn ag na rátaí éagsula CBL?

Tá scéimeanna speisialta ar fáil mura bhfuil áis chruinn agat chun na fáltais díolacháin a roinnt idir soláthairtí ag na rátaí éagsúla CBL. Bhainfeadh sé seo de ghnáth le gnóthaí a bhfuil méid mór díolachán agus rátaí iomadúla CBL i gceist leo.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach: