Cén tsuim ar a ngearrtar CBL?

Is gnách gurb í an tsuim ar a ngearrtar Cáin Bhreisluacha (CBL) ná an tsuim iomlán a íocadh nó atá iníoctha leis an duine a sholáthraíonn na hearraí nó seirbhísí. Folaíonn sé seo gach:

  • cáin
  • coimisiún
  • costas
  • muirear.

Ní fholaíonn sé an CBL inmhuirir i dtaca leis an idirbheart.

Beidh sé seo i bhfeidhm i gcásanna amhail iad seo a leanas:

  • earraí nó seirbhísí a sholáthar
  • seirbhísí a fháil ón gcoigríoch
  • fáltais earraí ó Bhallstáit eile den AE.

Gearrtar CBL ar iompórtálacha go feadh luacháil Custam na n-earraí.

Ciallaíonn sé seo nach é an muirear do na hearraí nó seirbhísí a sholáthraítear amháin atá i gceist sa tsuim ar a bhfuil CBL inmhuirir. Folaíonn sé chomh maith muirir theagmhasacha a thabhaigh an soláthraí agus a chuirtear ar aghaidh chuig an gcustaiméir.

Céard a tharlaíonn má íocann an custaiméir le cárta creidmheasa?

Nuair a dhéantar íocaíocht le cárta creidmheasa, is í an tsuim incháinithe ná an tsuim iomlán a ghearr an soláthraí go hiarbhír ar an gcustaiméir. Is cuid den tsuim incháinithe iad suimeanna arna gcoimeád siar ag comhlachtaí cárta creidmheasa óna gcuid socraíochtaí leis na trádálaithe.

Nuair nach ndéantar íocaíocht le hairgead

Féadtar an chomaoin ar earraí nó seirbhísí a dhéanamh ar roinnt bealaí. Mar shampla airgead tirim agus íocaíochtaí comhchineáil. Folaíonn íocaíochtaí comhchineáil:

  • malartú earraí nó seirbhísí mar chomaoin
  • fuascailt duine aonair ó dhualgas.

Tá CBL inmhuirir ar luach margaidh oscailte nó luach neamhthuilleamaí na n-earraí nó seirbhísí a fhaightear mar íocaíocht ar sholáthairtí.