Iompórtálacha

Léargas ginearálta

Chun críocha Cánach Breisluacha (CBL), is iompórtálacha iad earraí a thagann isteach chuig limistéar CBL an Aontais Eorpaigh (AE).

Tabharfar míniú sa rannán seo ar:

  • cén uair a bhíonn agus nach mbíonn CBL iníoctha ar iompórtálacha
  • earraí incháinithe a imréiteach trí Chustaim
  • aerfoirt saor ó Chustaim agus cúrsaí CBL
  • agus
  • cuntasaíocht iarchurtha.

Ar aghaidh: Cén uair a bhíonn CBL iníoctha ar iompórtáil?