Nósanna imeachta um iompórtáil, easpórtáil agus post

  1. Léargas ginearálta
  2. Earraí a easpórtáil

Léargas ginearálta

Má iompórtálann nó easpórtálann tú earraí chuig nó ó thaobh amuigh den Aontas Eorpach (AE), lena n-áirítear an Bhreatain Mhór, ní mór duit foirmeáltachtaí custam a chomhlánú. Gheofar tú eolas ginearálta sa rannán seo.

Nósanna imeachta um iompórtáil

Má iompórtálann tú earraí ó thaobh amuigh den Aontas Eorpach (AE), lena n-áirítear an Bhreatain Mhór, ní mór duit, nó do do ghníomhaire, dearbhú custam a chomhlánú. Ní mór an dearbhú custam seo a dhéanamh go leictreonach le Córas Iompórtála Uathoibríoch (CIU) na gCoimisinéirí Ioncaim. Tá cosc ar earraí áirithe agus tá earraí eile faoi réir sriant nó féadfaidh sé go dteastaíonn ceadúnas lena n-aghaidh. Féach an t-eolas ar thoirmisc agus srianta.

Chun d’earraí a scaoileadh ag tráth na hiompórtála, ní mór duit, nó do do ghníomhaire, aon mhuirir atá dlite a íoc (Dleacht Custam, Cáin Bhreisluacha (CBL), Dleacht Mháil). Féadtar é seo a dhéanamh tríd an gcuntas ceadaithe íocaíochta iarchurtha, nó le Ríomhaistriú Airgid. Ní mór na doiciméid seo a leanas a chur ar fáil má iarrann na Coimisinéirí Ioncaim iad ag an tráth a dhéanann tú d’earraí a imréiteach:

  • sonrasc
  • deimhniú tionscnaimh
  • ceadúnas iompórtála.

Tá tuilleadh eolais ar fáil sa Guide to customs import procedures.

Féadfaidh sé go mbeidh ort dleacht agus cáin a íoc ar earraí:

  • a bhfuil tú ag ceannach ar líne nó le hordú poist
  • agus
  • atá á seachadadh ag An Post nó cuideachta cúiréireachta eile.

Braitheann sé seo ar an áit a bhfuil tú ag ceannach na n-earraí. Tá tuilleadh eolas ar fáil in Earraí a cheannach ar líne le haghaidh úsáid phearsanta.

Ar aghaidh: Earraí a easpórtáil