Earraí a cheannach ar líne le haghaidh úsáid phearsanta

Léargas ginearálta

Má tá tú ag ceannach earraí ar líne, (nó le postdíol), féadfaidh sé go mbeidh ort dleacht agus cáin a íoc ina leith. Braitheann sé seo ar an áit óna bhfuil na hearraí á gceannach agat. 

Ón 1 Eanáir 2021, ní bheidh an Ríocht Aontaithe ina ball den Aontas Eorpach (AE) a thuilleadh. Má cheannaíonn tú earraí ón Ríocht Aontaithe (gan Tuaisceart Éireann san áireamh) ón 1 Eanáir 2021, féadfaidh sé go ngearrfar muirir ort.

Tabhair do d'aire

Baineadh an faoiseamh CBL do choinsíneachtaí ar luach €22 nó níos lú ón 1 Iúil 2021.  Gheobhaidh tú sonraí faoi na rialacha agus na muirir athraithe ar an gcéad leathanach eile den rannán seo.

Tá an ceannaitheoir freagrach as cruinneas an dearbhaithe custam agus as aon dleacht agus cáin a íoc. Níl dleacht agus cáin san áireamh i bpraghsanna roinnt suíomhanna idirlín.

Tá sé in aghaidh an dlí marcáil bhréagach a thabhairt i leith bronntanais nó luach bréagach a thabhairt ar dhearbhú custam. Féadfaidh sé a bheith de thoradh air go ngearrfar táillí agus pionóis.

Muirir bhreise

Gearrann iompróirí muirir i leith:

  • iompar
  • árachas
  • agus
  • muirear láimhseála chun earraí a phróiseáil trí na custaim.

Tá na muirir seo san áireamh sa luach custam nuair atá an ráta cuí Dleachta Custam á ghearradh. Féadtar samplaí a fháil de na muirir seo ar an gcéad leathanach eile. Bailítear na muirir seo in éineacht leis an dleacht agus cáin, ach ní muirir custam iad.

Féadfaidh sé go n-athraíonn muirir, mar sin beidh ort iad a sheiceáil leis an iompróir go díreach. Ní fhéadann na Coimisinéirí Ioncaim idirghabháil a dhéanamh i ndíospóidí idir an t-iompróir agus an tomhaltóir maidir leis na muirir a ghearrann an t-iompróir as ucht na hearraí a sheachadadh. Ba chóir gach fiosrú i dtaca leis na muirir seo a chur chuig an iompróir.

Ar aghaidh: Earraí a cheannach ar líne ó thaobh amuigh den Aontas Eorpach (AE)