Iompórtálacha

Cuntasaíocht iarchurtha

Tá Cuntasaíocht Iarchurtha ar fáil i leith Cáin Bhreisluacha (CBL) ar iompórtálacha do gach trádálaí atá cláraithe le haghaidh CBL agus Custaim agus Mál. Beidh ar na trádálaithe coinníollacha áirithe a chomhlíonadh.

Tá tuilleadh eolais ar Chuntasaíocht Iarchurtha ar fáil faoi Treoir Bhreise.