Iompórtálacha

Earraí incháinithe a imréiteach trí Chustaim

Ní scaoilfear earraí iompórtáilte go dtí go ndéantar dearbhú iompórtála ag baint úsáid as córais leictreonacha na gCoimisinéirí Ioncaim. Tá an Córas Iompórtála Uathoibríoch (CIU) mar an príomhchóras leictreonach le hiompórtálacha a phróiseáil. Tugadh isteach é i mí na Samhna 2020 le dul in áit an chórais Próiseála Uathoibríoch Iontrála (AEP) le haghaidh iompórtálacha. Leanann líon beag trádálaithe nach bhfuil tar éis aistriú go hiomlán go dtí an CIU den AEP a úsáid le haghaidh iompórtálacha.

Modhanna íocaíochta - Airgead tirim, Iarchurtha agus Cuntasaíocht Iarchurtha

Tá Cáin Bhreisluacha (CBL) agus Dleacht Custam iompórtála iníoctha ag tráth na hiompórtála. I measc na modhanna íocaíochta tá áis íocaíochta iarchurtha agus áis íocaíochta airgid thirim.

Ar aghaidh: Aerfort saor ó chustaim