Iompórtálacha

Earraí incháinithe a imréiteach trí Chustaim

Ní mór dearbhú iompórtála a dhéanamh sula bhféadtar earraí iompórtáilte a scaoileadh agus déantar é seo le huathchóras leictreonach próiseála na gCoimisinéirí Ioncaim. 

Modhanna íocaíochta

Íoctar Cáin Bhreisluacha (CBL) Iompórtála ar an gcaoi chéanna is a íoctar Dleacht Custam, is é sin in idirbheart aonair de chuid an Uathchórais Leictreonaigh Próiseála. I measc na modhanna íocaíochta tá áis íocaíochta iarchurtha agus áis íocaíochta airgid thirim

Ar aghaidh: Aerfort saor ó chustaim