Iompórtálacha

Cén uair a bhíonn CBL iníoctha ar iompórtáil?

Tá Cáin Bhreisluacha (CBL) inmhuirir ag pointe na hiompórtála isteach sa Stát. Tá earraí iompórtáilte faoi dhliteanas CBL ag an ráta céanna a bhaineann le hearraí den chineál céanna a dhíoltar laistigh den Stát. Mar shampla, tá earraí atá ar díol sa Stát ag nialas-rátaithe, nialas-rátaithe ag tráth na hiompórtála.

Tá eisceachtaí ann maidir leis an riail ghinearálta seo maidir le saothair ealaíne, míreanna do bhailitheoirí agus seandachtaí áirithe. Féadtar teacht ar liosta iomlán de na hearraí seo i Sceideal 5 den An tAcht Comhdhlúite CBL, 2010.

Tá CBL agus Dleacht Chustaim iníoctha ag an bpointe iompórtála. Bíonn cuntas íocaíochtaí iarchurtha ag formhór na dtrádálaithe. I gcásanna den chineál sin, ní dhéantar an suim atá dlite a dhochar ó chuntas UCT trádálaithe go dtí an 15ú den mhí tar éis iompórtáil.

Cén chaoi a ríomhtar an dliteanas CBL ar earraí iompórtáilte?

An luach ar na hearraí iompórtáilte chun críche CBL ná a luach chun críche Custam méadaithe le:

  • méid na Dleachta Custam, na Dleachta Frithdhumpála, na Dleachta Máil (gan CBL san áireamh) iníoctha i leith a n-iompórtála
  • aon chostais iompair, láimhseála agus árachais idir áit a dteacht isteach san Aontas Eorpach (AE) agus an Stát
  • costais iompair ar aghaidh chuig an cheann scríbe deiridh, más eol é, ag am na hiompórtála.

Creidmheas ionchuir i do thuairisceán CBL le haghaidh CBL ar earraí iompórtáilte

Bíonn trádálaí atá cláraithe le CBL i dteideal creidmheas a ghlacadh as CBL a íocadh i leith earraí a iompórtáladh chun críocha an ghnó. Ní mór an creidmheas seo a éileamh i do thuairisceán sa tréimhse incháinithe bhainteach, faoi réir na ngnáthshrianta.

Ar aghaidh: Cén uair nach mbíonn CBL iníoctha ar iompórtáil?