Iompórtálacha

Cén uair a bhíonn CBL iníoctha ar iompórtáil?

Tá Cáin Bhreisluacha (CBL) iníoctha ag pointe na hiompórtála isteach sa Stát. Tá earraí iompórtáilte faoi dhliteanas CBL ag an ráta céanna a bhaineann le hearraí den chineál céanna a dhíoltar laistigh den Stát. Déantar nialas-rátú ag an iompórtáil ar earraí atá nialas-rátaithe arna ndíol laistigh den Stát (mar shampla, an chuid is mó de bhianna, éadaí leanaí agus leabhair chlóite). 

Tá eisceachtaí ón riail ghinearálta seo agus féadtar teacht ar liosta de na hearraí seo in Saothair ealaíne.

Bíonn CBL, chomh maith le Dleacht Chustaim, iníoctha ag pointe na hiompórtála, cé go bhfuil cuntas íocaíochtaí iarchurtha ag an gcuid is mó de thrádálaithe. Sna cásanna seo, ní bhainfear as cuntas TAN an trádálaí go dtí an 15ú lá den mhí tar éis na hiompórtála.

Cén chaoi a ríomhtar an dliteanas CBL ar earraí iompórtáilte?

An luach ar na hearraí iompórtáilte chun críche CBL ná a luach chun críche Custam méadaithe le:

  • méid na Dleachta Custam, na Dleachta Frithdhumpála, na Dleachta Máil (gan CBL san áireamh) iníoctha i leith a n-iompórtála
  • aon chostais iompair, láimhseála agus árachais idir áit a dteacht isteach san Aontas Eorpach (AE) agus an Stát
  • costais iompair ar aghaidh chuig an cheann scríbe deiridh, más eol é, ag am na hiompórtála.

Creidmheas ionchuir i do thuairisceán CBL le haghaidh CBL ar earraí iompórtáilte

Mar thrádálaí atá cláraithe le haghaidh CL, tá tú i dteideal creidmheas a ghlacadh as CBL a íocadh i leith earraí a iompórtáladh chun críocha do ghnó.  Ní mór an creidmheas seo a éileamh i do thuairisceán sa tréimhse incháinithe bhainteach faoi réir ag na gnáth-shrianta.

Ar aghaidh: Cén uair nach mbíonn CBL iníoctha ar iompórtáil?