Trádálaithe neamhbhunaithe

Léargas ginearálta

Leagtar amach sa rannán seo ar an gcaoi a ndéantar Cáin Bhreisluacha (CBL) Éireannach a aiséileamh:

  • mura bhfuil tú cláraithe le haghaidh CBL sa Stát
  • agus
  • mura bhfuil tú bunaithe sa Stát.

Leagtar amach freisin an chaoi lena bhféadfaidh tú seirbhísí a fháil ó thrádálaithe Éireannacha saor ó CBL.

Ar aghaidh: Socruithe d'éilitheoirí cláraithe CBL na Ríochta Aontaithe mar thoradh ar an gComhaontú um Tharraingt Siar