Cinntí CBL na gCoimisinéirí Ioncaim

Céard is cinneadh de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim ann?

Cinneadh is ea breith fhoirmiúil i dtaca le hábhair áirithe Cánach Breisluacha (CBL), mar shampla:

  • an ráta CBL ar sholáthar earraí agus seirbhísí
  • cé acu an gníomhaíocht dhíolmhaithe í gníomhaíocht áirithe
  • cé acu an saobhann gníomhaíocht iomaíocht nó nach saobhann
  • cé acu an bhféadtar margadhluach oscailte a fheidhmiú ar sholáthar nó nach bhféadtar.