Bia agus deoch

Cé na rátaí CBL a fheidhmítear ar bhia agus deoch?

Tá soláthar bia agus dí lena dtomhailt ag duine faoi réir roinnt rátaí éagsúla Cánach Breisluacha (CBL). Braitheann sé seo ar an mbia agus deoch atá i gceist agus cén chaoi a soláthraítear iad:

  • mórdhíoltóirí
  • miondíoltóirí
  • lónadóirí (bialann ghasta san áireamh)
  • meaisíní díola.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le bia agus deoch le fáil sa rannán Tuilleadh Treoracha.

Táirgí alcóil

Tá soláthar táirgí alcóil faoi dhliteanas CBL ag an ráta caighdeánach. Féach na treoir ar bhia agus deoch chun tuilleadh eolais a fháil.

Baineann rialacha speisialta, áfach, le soláthairtí táirgí alcóil áirithe, mar shampla:

  • nuair atá siad á shealbhú nó á n-iompar faoi shocrú fionraí dleachta
  • ó Bhallstát eile den AE nuair a íocadh dleacht mháil i mBallstát an tseolta
  • ar iompórtáil ó thaobh amuigh den Aontas Eorpach (AE)
  • ciandíolacháin do dhaoine aonair príobháideacha sa Stát.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir le táirgí alcóil le fáil sa rannán Treoir breise.