Scéim dramh-mhiotail

Tá daoine incháinithe áirithe a cheannaíonn dramh-mhiotal faoi dhliteanas Cánach Breisluacha (CBL) faoi na rialacha frithmhuirir.

Ní mór duit gach beart réasúnach a chinntiú go bhfuil an fhaisnéis tugtha ar an sonrasc frithmhuirir i gceart. Ní mór duit a chinntiú go bhfuil na huimhreacha CBL tugtha bailí agus reatha tráth an tsoláthair.

Tá tuilleadh eolais ar rialacha frithmhuirir CBL maidir leis an scéim dramh-mhiotail le fáil sa rannán Treoir bhreise.