Úsáid neamhghnó maoine

Tá rialacha áirithe ann a phléann le suíomhanna ina n-úsáidtear maoin, nó a atreoraítear maoin chun úsáide príobháidí nó neamhghnó. Caitear le húsáid phríobháideach agus le húsáid neamhghnó araon ar an gcaoi chéanna.

Is gnách gur úsáid phríobháideach é sócmhainn a úsáid chun críocha pearsanta. Is sampla úsáid phríobháideach ná nuair a úsáideann duine cuid d’áitreabh gnó chun cónaí ann. Is éard is úsáid neamhghnó ann ná sócmhainn ghnó a úsáid nach chun cuspóirí an ghnó é.

Braitheann cánachas Cáin Bhreisluacha (CBL) le haghaidh úsáid neamhghnó nó atreorú chun úsáide neamhghnó as maoin ar cén uair a raibh an maoin faighte nó forbartha. Tá cánachas éagsúil CBL ann le haghaidh maoin a fhaightear nó a fhorbraítear roimh 1 Eanáir 2011 agus le haghaidh maoin a fhaightear nó a fhorbraítear ar nó i ndiaidh 1 Eanáir 2011.

Chun eolas a fháil maidir le hatreorú maoine ó úsáid incháinithe go húsáid dhíolmhaithe féach ar Scéim Earraí Caipitiúla (SEC).

Tá tuilleadh eolais sa rannán Treoir bhreise ar impleachtaí CBL na húsáide neamhghnó, nó ar atreorú maoine chun úsáide neamhghnó.