An scéim cíos chun ceannach

Is éard atá i gceist leis an scéim cíos chun ceannach ná iarracht ag forbróirí maoine ceannaitheoirí féideartha a mhealladh chun teach a cheannach.

Cuireann an forbróir struchtúr ar an gcomhaontú ag úsáid tréimhse tosaigh ar cíos le rogha chun ceannach ag deireadh na tréimse ligin.

Féadfaidh sé go mbeidh an méid seo a leanas san áireamh sa chomhaontú:

  • rogha íocaíocht tosaigh
  • íocaíochtaí tréimhsiúla lena n-áirítear cíos
  • íocaíocht deiridh chun an mhaoin a cheannach.

Tá leaganacha éagsúla den scéim seo ann. Ní fhéadtar an cánachas cruinn Cánach Breisluacha (CBL) i leith gach scéim a bhunú ach le fíricí cás ar chás.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir leis an scéim um chíos chun ceannach agus an chaoi le déileáil leis na leaganacha éagsúla den scéim.