An scéim cíos chun ceannach

Féadtar cur síos ginearálta a dhéanamh ar an scéim cíos chun ceannach mar iarracht ag forbróirí maoine ceannaitheoirí féideartha a mhealladh chun teach a cheannach.

Cuireann an forbróir struchtúr ar an gcomhaontú ag úsáid tréimhse tosaigh ar cíos le rogha chun ceannach ag deireadh na tréimse ligin.

D'fhéadfadh rogha íocaíocht tosaigh a bheith san áireamh sa chomhaontú, íocaíochtaí tréimhsiúla lena n-áirítear cíos, agus íocaíocht deiridh chun an mhaoin a cheannach.

Tá leaganacha éagsúla den scéim seo ann, agus dá réir, ní fhéadtar an cánachas cruinn Cánach Breisluacha (CBL) a bhunú ach le fíricí cás ar chás.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir leis an scéim um chíos chun ceannach agus an chaoi le déileáil leis na leaganacha éagsúla den scéim.