An scéim cíos chun ceannach

Léargas ginearálta

Féadtar cur síos ginearálta a dhéanamh ar an scéim cíos chun ceannach mar iarracht forbróirí maoine ceannaitheoirí féideartha a mhealladh chun teach a cheannach.

Cuireann an forbróir struchtúr ar an gcomhaontú ag úsáid tréimhse tosaigh ar cíos le rogha chun ceannach ag deireadh na tréimse ligin.

Tá leaganacha éagsúla den scéim seo ann, agus dá réir, ní fhéadtar an cánachas cruinn Cánach Breisluacha (CBL) a bhunú ach le fíricí cás ar chás. Tugtar, áfach, léiriú ginearálta sa rannán seo ar an gcaoi le déileáil leis na leaganacha éagsúla den scéim seo ó thaobh CBL de.

Ar aghaidh: An chaoi a n-oibríonn an scéim um chíos chun ceannach