Seirbhísí a sholáthraítear go leictreonach

Céard is seirbhís curtha ar fáil go leictreonach ann?

Is éard is seirbhís a sholáthraítear go leictreonach ann ná seirbhís:

 • a sheachadtar thar an idirlíon (nó thar líonra leictreonach a bhraitheann ar an idirlíon nó ar a mhacasamhail de líonra lena soláthar)
 • agus
 • a bhraitheann go mór ar theicneolaíocht faisnéise dá soláthar. Seirbhís uathoibrithe atá ann go bunúsach lena mbaineann an idirghabháil is lú ó dhuine, agus in éagmais theicneolaíocht na faisnéise, níl sí inmharthanach.

Seo a leanas roinnt samplaí:

 • táirgí digiteacha, (amhail bogearraí agus athruithe nó uasghráduithe ar bhogearraí)
 • seirbhísí a thugann tacaíocht do ghnó nó do láithreacht phearsanta ar líonra leictreonach (suíomh idirlín, mar shampla)
 • seirbhísí ginte go huathoibríoch ó ríomhaire tríd an idirlíon nó trí líonra leictreonach mar fhreagairt ar shonraí ar leith arna gcur isteach ag an gcustaiméir
 • seirbhísí eile atá uathoibrithe agus a bhraitheann ar an idirlíon nó ar líonra leictreonach dá soláthar.

Braitheann áit an tsoláthair do sheirbhísí a sholáthraítear go leictreonach ar an duine a bhfuil tú ag soláthar na seirbhísí dóibh.

Gnó le Gnó (B2B)

Baineann na gnáthrialacha ar áit soláthair B2B le hábhar.

Gnó le Tomhaltóir (B2C)

Faoi réir na dtairsí Gnó le Tomhaltóir €10,000, is é áit an tsoláthair an áit a bhfuil:

 • an custaiméir bunaithe
 • a bhfuil buanseoladh an chustaiméara
 • agus
 • gnáthchónaí ar an gcustaiméir.

Maidir le soláthairtí trassteorann, ní mór don soláthraí:

 • clárú i mBallstát a gcuid custaiméirí
 • úsáid a bhaint as an Ionad Uileghnó (IUG) chun clárú ina mBallstát fhéin agus an Cháin Bhreisluacha (CBL) dlite a íoc ar na soláthairtí seo.

Tairseach Gnó le Tomhaltóir €10,000

Sa chás go bhfuil luach na seirbhísí teileachumarsáide, craolacháin nó ríomhsheirbhísí (TBE) do chustaiméirí neamh-incháinithe níos lú ná €10,000 sa bhliain féilire reatha agus roimhe, beidh na soláthairtí faoi réir CBL baile.

Tá an tairseach seo faoi réir na coinníollacha seo a leanas:

 • nach bhfuil an soláthraí bunaithe, seoladh buan acu, nó cónaí orthu ach i mBallstát amháin
 • go gcuireann an soláthraí soláthairtí TBE ar fáil do chustaiméirí atá bunaithe, a bhfuil seoladh buan nó a bhfuil cónaí orthu i mBallstát eile
 • agus
 • nach mó ná €10,000 sa bhliain féilire reatha nó roimhe seo luach na seirbhísí TBE agus ciandíolacháin taobh istigh den AE a sholáthraíodh do Bhallstáit eile.

Féadfaidh sé go gcinneann an soláthraí na rialacha ginearálta ar áit an tsoláthair a chur i bhfeidhm ar a gcuid soláthairtí. Má dhéantar an rogha seo a fheidhmiú, beidh orthu:

 • clárú le haghaidh CBL sa Bhallstát a dhéantar na soláthairtí
 • clárú do Scéim an Aontais Ionad Uileghnó.

Sa chás go roghnaíonn soláthraí rialacha ginearálta ar áit an tsoláthair a chur i bhfeidhm, beifear faoi cheangal an chinnidh sin ar feadh dhá bhliain.

A luaithe agus a sháraítear an tairseach €10,000, ní fhéadann an soláthraí leas a bhaint as an eiseacht maidir le rialacha ar áit an tsoláthair. Bainfidh na rialacha ginearálta i ndáil le háit an tsoláthair leis na soláthairtí uile tar éis an tairseach a shárú. Tá an CBL dlite sa Bhallstát ina bhfuil an custaiméir bunaithe.

Ní bhaineann an tairseach €10,000:

 • le soláthairtí TBE a dhéanann soláthraí nach bhfuil bunaithe san Aontas Eorpach
 • le ciandíolacháin earraí iompórtáilte.

Tá tuilleadh eolais ar chánachas CBL maidir le soláthar seirbhísí teileachumarsáide, craoltóireachta agus ríomhsheirbhísí (TCR) ar fáil sa rannán Treoir bhreise.