Seirbhísí fruilithe

Léargas ginearálta

Tugtar míniú sa rannán seo ar an gcánachas Cánach Breisluacha (CBL) ar fhruiliú agus ligean ar léas:

  • modhanna iompair
  • tacsaithe
  • agus
  • gléasra agus innealra.

Ar aghaidh: Modhanna iompair a fhruiliú nó a thógáil ar léas