Seirbhísí fruilithe

Tacsaí a fhostú

Nuair a fhostaíonn paisinéir tacsaí, tá seirbhís iompair á soláthar ag an gcomhlacht tacsaí don phaisinéir agus don bhagáiste a théann leis. Tá an tseirbhís seo díolmhaithe nuair a fheidhmíonn an chuideachta tacsaí mar phríomhaí sa soláthar. 

Tá gach seirbhís eile a sholáthraíonn cuideachtaí tacsaí amhail:

  • áiseanna áirithinte tacsaí
  • fruiliú raidió
  • tacsaí a fhostú
  • agus
  • táillí riaracháin ginearálta

faoi dhliteanas Cánach Breisluacha (CBL) ag an ráta caighdeánach CBL.

Ar aghaidh: Gléasra agus innealra a fhruiliú nó a ligean ar léas