Seirbhísí fruilithe

 1. Léargas ginearálta
 2. Modhanna iompair a fhruiliú nó a thógáil ar léas
 3. Tacsaí a fhostú
 4. Gléasra agus innealra a fhruiliú nó a ligean ar léas

Gléasra agus innealra a fhruiliú nó a ligean ar léas

Is inmhuirir i leith Cáin Bhreisluacha ag an ráta caighdeánach CBL atá sé aon innealra a fhruiliú gan oibreoir.

Is inmhuirir i leith Cáin Bhreisluacha ag an ráta laghdaithe CBL atá sé, áfach, aon innealra a sholáthar in éineacht le hoibreoir:

 • tochaltóirí agus tochail-tarracóirí
 • gearrthóirí díge in éineacht le feisteas lódaire
 • ollscartairí
 • grádóirí
 • scríobáin
 • rollóirí bóthair
 • rollóirí creathacha
 • rollóirí creathacha láimhe
 • meaisíní curtha macadam agus meaisíní leata
 • bearrthóirí ciumhaise
 • gearrthóirí fáil
 • aonaid diúscartha sloda
 • pumpaí sloda, tancaeirí
 • tochaltóirí le bristeoir carraigeacha
 • casúir kango
 • dlúthóirí
 • meaisíní spraeála tarra.

Is inmhuirir i leith Cáin Bhreisluacha ag an ráta caighdeánach CBL atá sé aon míreanna eile gléasra nó innealra a sholáthar in éineacht le hoibreoir.