Áiseanna spóirt

Tá soláthar áiseanna spóirt faoi dhliteanas Cáin Bhreisluacha (CBL) ag an dara ráta laghdaithe.

Tá eisceachtaí ann, áfach, a dtugtar míniú orthu sa treoirleabhar cánach agus dleachtanna ar áiseanna spóirt atá le fáil faoin rannán Treoir breise.

Tugann an lámhleabhar seo treoir do dhaoine a sholáthraíonn na seirbhísí seo sna hearnálacha tráchtála, neamhbhrabúis agus comhlachtaí poiblí.