Áiseanna spóirt

Tá soláthar áiseanna spóirt faoi dhliteanas Cánach Breisluacha (CBL) ag an dara ráta laghdaithe.

Tá eisceachtaí ann, áfach, a dtugtar míniú orthu sa treoirleabhar cánach agus dleachtanna ar áiseanna spóirt. Tugann an lámhleabhar seo treoir do dhaoine a sholáthraíonn seirbhísí sna hearnálacha tráchtála, neamhbhrabúis agus comhlachtaí poiblí.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an gcánachas CBL ar áiseanna spóirt le fáil sa rannán Treoir breise.