Ráiteas Sonraí Cuideachta

Ráiteas sonraí le soláthar ag cuideachtaí nua

Faoi Alt 882 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, ní mór do gach cuideachta chorpraithe nó a thosaíonn gníomhaíochtaí trádála sa Stát Ráiteas Sonraí a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim. Ní mór é seo a dhéanamh laistigh de 30 lá ón uair a thosaíonn an chuideachta i mbun trádála.

Teastaíonn Ráiteas Sonraí freisin:

  • nuair a bhíonn athrú ábhartha san fhaisnéis a tugadh ar an Ráiteas Sonraí a thug an chuideachta roimhe sin
  • nuair a chuireann cigire de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim fógra orthu go dteastaíonn ráiteas den chineál sin uathu.

Ní mór na ráitis seo a chur ar fáil laistigh de 30 lá den athrú nó den iarratas.

Má loiceann cuideachta Ráiteas Sonraí a chur isteach, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim fógra a thabhairt do Chláraitheoir na gCuideachtaí gur loic an chuideachta ráiteas a chur isteach. Féadfaidh an Cláraitheoir ansin tús a chur leis an bpróiseas an chuideachta a bhaint den chlár, faoi Alt 726 d’Acht na gCuideachtaí, 2014. Chomh maith leis sin, beidh an chuideachta agus an rúnaí araon faoi dhliteanas pionós ar leithligh faoi Alt 1073 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

Mura bhfuil trádáil déanta ag an gcuideachta agus mura bhfuil sé i gceist ag an gcuideachta dul i mbun trádála, ba chóir dóibh teagmháil a dhéanamh leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí agus iarratas a dhéanamh go mbainfí den chlár iad.

Má tá an chuideachta tar éis dul i mbun trádála, féadfaidh gníomhaire na cuideachta úsáid a bhaint as ríomhChlárúchán, áis ar líne na gCoimisinéirí Ioncaim atá ar fáil trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun iad a chlárú le haghaidh:

É sin nó féadfaidh siad Foirm TR2 a chomhlánú agus a chur ar ais chuig an oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Má fhaigheann an chuideachta fógra ó chigire ag iarraidh orthu foirm fiosrúcháin a chomhlánú maidir leis an Ráiteas Sonraí, ba chóir dóibh cliceáil ar an nasc thíos. Teastóidh a n-uimhir leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí chomh maith leis an Uimhir Rochtana Slándála a sholáthraítear ar an bhfógra chun teacht ar an bhfoirm seo.

Sínigh isteach chun freagra a thabhairt ar Litir Fiosrúcháin Cuideachta