Malartú faisnéise

Léargas ginearálta

Is éard is Malartú faisnéise ann ná údaráis chánach ag roinnt faisnéis cáiníocóirí thar theorainneacha. Féadfaidh údarás cánach faisnéis shonrach a iarraidh i dtaobh cás ar leith ó dhlínse eile. Nuair a tharlaíonn sé seo, tugtar iarratas malartaithe faisnéise air. De rogha air sin, féadfaidh dlínse faisnéis a thairiscint dá dheoin féin nuair a chreideann sé go mbeadh sé chun leasa an údaráis chánach eile. Tugtar malartú faisnéise oscailte air seo.

Féach treoracha na gCoimisinéirí Ioncaim Revenue’s Guide to exchange of information le haghaidh tuilleadh eolais ar iarratais malartaithe faisnéise, ar mhalartú faisnéise oscailte agus ar mhalartú faisnéise uathoibríoch. 

Ar aghaidh: Céard is Malartú Uathoibríoch Faisnéise ann?