Díolúine do choillearnach

Féadfaidh cuideachta brabús a dhéanamh ó choillearnach in Éirinn a áitiú. Tá an brabús seo díolmhaithe ó Cáin Chorparáide (CC) sa chás go bhfuil an coillearnach:

  • á bhainistiú ar bhonn tráchtála
  • agus
  • ag iarraidh a bheith brabúsach.

Féach an treoirleabhar Profits from the Occupation of Woodlands le haghaidh eolais ar ghníomhaíochtaí cáilitheacha agus cén chaoi leis an bhfaoiseamh ceadaithe a ríomh.