Nósanna imeachta um achomhairc reachtúla

An tOmbudsman

 Má tá tú míshásta leis an gcaoi ar láimhseáil na Coimisinéirí Ioncaim le do chúrsaí cánach, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh:

  • leis na Coimisinéirí Ioncaim (ar dtús báire). Tá sonraí teagmhála ar fail sa rannán Déan teagmháil linn.
  • Oifig an Ombudsman. Is é ról Oifig an Ombudsman gearáin ón bpobal a fhiosrú a bhraitheann gur chaith comhlachtaí poiblí go héagórach leo.

Ar aghaidh: An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre