Nósanna imeachta um achomhairc reachtúla

An Coimisiún um Achomhairc Chánach

Faoin reachtaíocht ar cháin, tá próiseas neamhspleách um achomhairc ar fail do chustaiméirí chun achomhairc a dhéanamh ar mheasúnaithe agus cinntí de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim. Féadfaidh custaiméirí atá míshásta le measúnú nó cinneadh achomharc a dhéanamh go díreach leis an gCoimisiún um Achomhairc Chánach.

Ar aghaidh: An tOmbudsman