Nósanna imeachta um achomhairc reachtúla

 1. Léargas ginearálta
 2. An Coimisiún um Achomhairc Chánach
 3. An tOmbudsman
 4. An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre

An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre

Tá sé in aghaidh an dlí idirdhealú a dhéanamh i dtaca le seirbhísí a sholáthar, maoin a dhiúscairt, nó teacht ar oideachas ar aon cheann de na forais seo a leanas:

 • inscne
 • stádas sibhialta
 • stádas teaghlaigh
 • claonadh gnéasach
 • creideamh
 • aois
 • míchumas
 • cine
 • dath craicinn
 • náisiúntacht
 • bunúis eitneacha nó náisiúntachta
 • daoine den Lucht Taistil. 

Má tá tú míshásta leis an gcaoi ar láimhseáil na Coimisinéirí Ioncaim le do chúrsaí ar aon cheann de na forais seo, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre.