Aisíocaíochtaí cánach le linn COVID-19

Léargas ginearálta

Tabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim tosaíocht d’aisíocaíochtaí a cheadú agus a phróiseáil, aisíocaíochtaí Cánach Breisluacha (CBL),  go príomha, le cáiníocóirí.

Sa chás go dteastaíonn seiceálacha chun éilimh ar aisíocaíochtaí a cheadú, déanfaidh muid ceann amháin nó an ceann eile díobh seo:

Ar aghaidh: Aisíocaíochtaí Cánach Corparáide