Córas Rialaithe Iompórtálacha (ICS)

Má oibríonn tú:

  • soitheach muirghabhála
  • aerárthach

a iompraíonn earraí neamh-Aontais Eorpaigh (AE) isteach go críocha custam an Aontais, ní mór duit sonraí a chur ar fáil roimh theacht duit. Déantar é seo trí Dhearbhú Achoimre Iontrála (ENS) a thíolacadh. Ba chóir an ENS a thíolacadh ag do chéadoifig iontrála isteach san AE don soiteach nó aerárthach sin.

Ba chóir an ENS a thaisceadh san ICS. Baintear úsáid as an gcóras seo ar fud an AE agus baintear úsáid as chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • an ENS a thaisceadh agus a phróiseáil
  • teachtaireachtaí leictreonacha a mhalartú idir córais riaracháin custam, oibreoirí eacnamaíocha agus an Coimisiún Eorpach.

Cinntíonn an ICS go bhféadtar oibríochtaí iompórtála a chríochnaíonn i mBallstát amháin, a chríochnú i mBallstát eile gan an ENS a atíolacadh. Déanfar measúnú riosca ar an ENS agus seolfar aon sonraí cuí sábháilteachta agus slándála chuig an mBallstát eile.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an ICS, féach an Import Control System - Trader Guide.

Cosaint sonraí

Bailíonn an tEolaire Iompórtála, Easpórtála agus Idirthurais (IET) de chuid OLAF (oifig frith-chalaoise an Choimisiúin Eorpaigh) eolas ar ghluaiseacht earraí chun críocha custam. Bailítear an t-eolas seo ón gcóras CRI. 

Is iondúil go dtagraíonn an t-eolas a bhailítear do chuideachtaí, ach féadfaidh sé go dtagraíonn sé do dhaoine aonair chomh maith. Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar na sonraí a bhailíonn an IET in Privacy Statement for IET.

Tuilleadh eolais

líne chabhrach á hoibriú ag na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh fiosruithe faoin gcóras ICS.