Aicmiúchán

Má dhéanann tú earraí a iompórtáil nó a easpórtáil isteach nó amach as an Aontas Eorpach (AE), ní mór duit na hearraí sin a aicmiú chun críocha custam. Tá cód sonrach ag gach táirge.

Leis an gcód aicmiúcháin, deimhnítear an tsuim Dleachta Custam a íocfaidh tú ar earraí iompórtáilte.

Féadtar TARIC a úsáid chun do chuid earraí a aicmiú de réir cód cuí deich ndigit a mbeidh gá leis chun d’earraí a iompórtáil nó a easpórtáil.  

Beidh tú in ann féachaint ar an ábhar seo a leanas in TARIC:

  • dleachtanna ar fionraí
  • cuótaí taraife
  • tosaíochtaí taraife
  • bearta frithdhumpála.

Athruithe cóid TARIC

Is gnách go n-athraítear na cóid TARIC ar 1 Eanáir gach bliain. Féadann athruithe eile do na cóid TARIC teacht ag tráth ar bith le linn na bliana gan mórán fógra ó Choimisiún an AE. Féadtar seiceáil má athróidh do chóid TARIC in TARIC ach an dáta tagartha a athrú.

Cén áit in a bhfuil tuilleadh eolais ar fáil maidir le earraí a aicmiú?

Ba cheart duit féach ar na foinsí atá liostaithe thíos chun cabhrú leat d’earraí a aicmiú.

Ainmníocht chomhcheangailte 2019

Tá cód sonrach aicmiúcháin ocht ndigit ag gach táirge de réir 2019 Combined Nomenclature. Leagtar amach anseo chomh maith na rialacha ginearálta chun earraí a aicmiú chun leibhéal ocht ndigit. Tá feidhm leis na cóid seo ó 1 Eanáir 2019. Déantar an ainmníocht chomhcheangailte a thabhairt cothrom le dáta uair sa bhliain.

Tá eolas úsáideach in Explanatory Notes to the Combined Nomenclature chun tuiscint a fháil ar na ceannteidil éagsúla taraife, ach níl sé ina cheangal dlí.

Leis an correlation tables 2018 - 2019 féadtar a fheiceáil má athraíodh ná cóid aicmiúcháin a úsáideann tú. Tá sé tábhachtach do thrádálaithe na cóid a sheiceáil le deimhniú má bhí aon athrú ann.

Féadtar fós teacht ar an 2018 Combined Nomenclature agus ar an correlation tables 2017 - 2018.

Athruithe cóid don ainmníocht chomhcheangailte, 2019

Tugadh 7 chód nua isteach agus scriosadh 6 chód.

Féadtar teacht ar na príomhathruithe in 2018-2019 correlation tables.

An fardal Eorpach custam maidir le substaintí ceimiceacha

Féadtar an database seo a úsáid chun cabhrú leat ceimiceáin a shainaithint agus iad a aicmiú.

Faisnéis Taraife Cheangailteach (BTI)

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi BTI chun d’earraí a aicmiú má tá soiléireachta dlíthiúla uait.

EUR-Lex

Leis seo, tugtar rochtain saor ó tháille ar dhlí an Aontais Eorpaigh agus ar dhoiciméid eile. Tá eolas i ndail le Rialacháin ón gCoimisiún agus Cinntí ón gCoimisiún ar fál ar EUR-Lex.

Eagraíocht Dhomhanda Custam

Tá eolas eile i ndail le d’earraí a aicmiú chun críocha custam ar fáil ón World Customs Organisation.

Aonad aicmiúcháin

Má theastaíonn comhairle nó cabhair uait chun d’earraí a aicmiú, déan teagmháil leis an Aonad Aicmiúcháin. Cé go ndéanann an t-aonad seo gach iarracht comhairle chruinn a chur ar fáil i ndáil le haicmiúchán taraifí, níl an chomhairle ina ceangal dlí. Má theastaíonn cinnteacht dhlíthiúil uait maidir le cód taraife, molann muid go gcuireann tú isteach ar BTI.