Tionscnamh fabhrach AE-Ceanada

Is éard atá i gComhaontú Cuimsitheach Eacnamaíochta agus Trádála an AE–Ceanada ná comhaontú trádála idir an tAontas Eorpach (AE) agus Ceanada. Faoin gcomhaontú seo, féadtar rátaí dleachta ar earraí trádáilte a laghdú nó a dhíothú.

Chun leas a bhaint as roghanna an Chomhaontaithe, ní mór d’easpórtálaithe lastaí earraí go Ceanada a bhfuil luach os cionn €6,000 orthu, a bheith cláraithe sa Chóras d’Easpórtálaithe Cláraithe (REX). Chun clárú, ba chóir an fhoirm iarratais REX a chomhlánú agus a sheoladh chuig an Aonad um Thionscnamh agus Luacháil.

Ní mór d’easpórtálaithe AE a n-uimhir REX a úsáid ar an 'dearbhú tionscnaimh' chun tosaíocht a éileamh ar theacht isteach go Ceanada.

Má tá tú ag iompórtáil ó Cheanada, féadtar cáiliú faoi CETA le haghaidh tosaíochtaí, ach níl ort clárú in REX.

Tugann an Coimisiún Eorpach treoir mhionsonraithe ar rialacha an tionscnaimh sa EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) agus ag an EU Trade Helpdesk.

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait déan teagmháil leis an Aonad um Thionscnamh agus Luacháil.