Cuótaí taraife

Is éard is cuótaí taraife ann ná suimeanna teoranta d’earraí sonracha a fhéadtar a iompórtáil ag rátaí laghdaithe nó nialasacha dleachta. Féadtar an tsuim a fhéadtar a iompórtáil a thabhairt ina n-aonaid chainníochta, luacha, toirte nó meáchain. Féadann srian a bheith ar an tréimhse ina mbíonn an cuóta taraife ar fáil.

Tuilleadh eolais

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, nó má tá ceist ar leith agat maidir le cuótaí taraife, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an Aonad um Thionscnamh agus Luacháil.