Stóráil shealadach

Is éard is stóráil shealadach ann ná an suíomh ina mbíonn earraí neamh-Aontais Eorpaigh á stóráil faoi mhaoirseacht custam. Tá na hearraí i stóráil shealadach ón uair a chuireann tú iad i láthair na gcustam, go dtí go:

  • gcuireann tú iad faoi nós imeachta custam (mar shampla, scaoileadh le haghaidh saorchúrsaíocht)
  • n-ath-easpórtálann tú iad
  • go scriosann tú iad.

Is éard is áis stórála sealadaí ann ná:

  • áit atá ceadaithe ag na custaim atá taobh istigh nó taobh amuigh den chalafort nó den aerfort
  • áit ina gcuirtear earraí neamh-Aontais lena stóráil suas le 90 lá
  • áit a bhfuil údaraithe na Coimisinéirí Ioncaim mar áis stórála sealadaí.

Le haghaidh tuilleadh eolais uait faoi stóráil shealadach, féach
treoir bhreise.

Cén chaoi le cur isteach ar údarú

Ba chóir d’iarratas ar stóráil shealadach a dhéanamh go leictreonach leis an gCóras Cinntí Custam (CDS).

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an Aonad um Údaruithe agus Faoisimh.