Úsáid deiridh

Féadtar earraí áirithe a iompórtáil ag ráta laghdaithe nó ag ráta nialasach Dleachta Custam. Ní mór na sonraí seo a úsáid chun críocha sonraí agus laistigh de thréimhse ama shocraithe. Tugtar faoiseamh úsáide deiridh air seo. Ní bhaineann sé le Cáin Bhreisluacha (CBL) ná Dleachtanna Máil. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi úsáid deiridh, féach ar an Treoir breise.

Cén chaoi le cur isteach ar údarú

Ba chóir d’iarratas ar úsáid deiridh a dhéanamh go leictreonach leis an gCóras Cinntí Custam (CDS).

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an tAonad Údaráis agus Faoiseamh.