Próiseáil isteach

Féadtar an nós imeachta um próiseáil isteach a úsáid chun faoiseamh a fháil ó Dhleacht Custam agus Cáin Bhreisluacha (CBL). D’fhonn an faoiseamh seo a éileamh, ní mór duit an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • earraí a iompórtáil ó thaobh amuigh den Aontas Eorpach (AE) lena bpróiseáil. Féadfaidh sé gur próiseas é rud ar bith idir athphacáil nó sórtáil earraí, agus monarú den chineál is casta ar fad.
  • na táirgí críochnaithe a scaoileadh le haghaidh saorchúrsaíocht san AE nó a easpórtáil taobh amuigh den AE. 

Tugadh an nós imeachta um rialú custam le chéile leis an nós imeachta um próiseáil isteach, le héifeacht ó 1 Bealtaine 2016.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi phróiseáil isteach, féach ar an Treoir breise.

Cén chaoi le cur isteach ar údarú

Ba chóir d’iarratas ar phróiseáil isteach a dhéanamh go leictreonach leis an gCóras um Chinntí Custam (CDS)

Iarratas ar phróiseáil isteach de bhun dearbhú custam

Mura ndéanann tú ach iompórtálacha fánacha chun próiseála isteach, d’fhéadfá do dhearbhú iompórtála a úsáid mar iarratas ar phróiseáil isteach. Má bhaineann tú úsáid as an nós imeachta seo, ní mór duit an fhoirm dearbhaithe próiseála isteach forlíontach a chomhlánú agus thaisceadh le do dhearbhú iompórtála. Má dhéanann tú iompórtálacha rialta chun próiseála isteach, ba chóir duit cur isteach ar údarú.

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an Aonad um Údaruithe agus Faoisimh.