Samplaí a iompórtáil go buan

Féadtar samplaí d’earraí chun críocha promóisin trádála a iompórtáil ó thaobh amuigh den Aontas Eorpach (AE) gan Dleacht Custam agus Cáin Bhreisluacha (CBL) a íoc orthu. Chun an faoiseamh seo a fháil, ní mór go mbainfeadh siad seo le d’earraí:

  • nach n-úsáidtear iad ach mar shamplaí
  • go bhfuil luach neamhbhríoch orthu
  • go n-úsáidtear iad chun orduithe a fháil den chineál earraí atá á léiriú acu.

Féadfaidh sé go n-iarrfaidh na Coimisinéirí Ioncaim go ndéanfaí samplaí neamh-inúsáidte díobh go buan. Féadtar na samplaí a stróiceadh, a pholladh, nó a mharcáil go doscriosta.

Nós imeachta ag tráth na hiompórtála

Teastóidh litir ón soláthraí ina ndeimhnítear nach bhfuil d’earraí le húsáid ach amháin mar shamplaí chun orduithe a lorg den chineál earraí a léiríonn siad. Ba chóir é seo a cheangal den taobh amuigh den phacáiste agus é a mharcáil mar ‘doiciméid custam’.

Má tá na hearraí á n-iompórtáil agat tríd an bpost, ní mór go sonrófaí an méid seo a leanas ar an dearbhú (CN22 nó CN23) ar an mbeart:
‘Samplaí chun críocha promóisin trádála: díolúine ó mhuirir iompórtála éilithe’.

Má tá tú ag iompórtáil d’earraí ar bhealach seachas tríd an bpost, trí chúiréir, mar shampla, ba chóir duit:

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an Aonad um Údaruithe agus Faoisimh