Iniúchadh custam, achomhairc custam agus pionóis riaracháin

Eolas ginearálta maidir le hiniúchadh custam, cén chaoi le hachomharc a dhéanamh in aghaidh aon chinntí a dhéanann na Coimisinéirí Ioncaim agus cén uair a fhéadfaidh sé go mbeidh tú faoi dhliteanas pionóis riaracháin a íoc.