Faisnéis Taraife Cheangailteach (BTI)

Rialacha maidir le Faisnéis Taraife Cheangailteach (BTI) a fháil

Caithfear cloí leis na rialacha seo a leanas agus BTI á fháil agat:

  • Níor chóir cur isteach ar BTI ach amháin má tá oibríocht iompórtála nó easpórtála beartaithe agat.
  • Níl BTI ceangailteach ach amháin i gcás iompórtálacha nó easpórtálacha tar éis thús bailíochta an BTI.
  • Ní mór gan an t-iarratas a dhéanamh ach amháin i ndáil le cineál amháin táirge.
  • Stórálfar an fhaisnéis a soláthraíonn tú chun BTI a fháil ar bhunachar an Aontais Eorpaigh ar database of the Commission of the European Union. Féadann údaráis Custam ar fud an Aontais an fhaisnéis seo a úsáid le cinntiú go bhfeidhmítear an taraif custam ar bhealach comhionann.
  • Má easaontaíonn tú leis an rangú a thugtar ar an BTI, féadtar achomharc a dhéanamh i leith an chinnidh.

Ar aghaidh: Cén chaoi le cur isteach ar Fhaisnéis Taraife Cheangailteach (FTC)