Faisnéis Taraife Cheangailteach (BTI)

Cén chaoi le cur isteach ar Fhaisnéis Taraife Cheangailteach (FTC)

Ba chóir duit d'iarratais FTC a chur isteach go leictreonach ar an gcóras eBTI. Féadtar teacht ar an gcóras eBTI tríd an EU Trader Portal.

Sula ndéanann tú iarratas le haghaidh FTC, ní mór an méid seo a leanas a bheith agat:

  • deimhniú digiteach de chuid Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun rochtain a fháil ar Thairseach Trádálaithe an AE. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoin gcaoi le dheimhniú ROS a fháil in Treoir maidir le ROS.
  • Uimhir Chlárúcháin agus Aitheantais Oibreora Eacnamaíoch (EORI)
  • cur síos iomlán ar do tháirge. Ba chóir go dtabharfadh sé seo do dhóthain eolais chun an táirge atá á aicmiú chun críocha custaim a aithint
  • agus
  • bheith cláraithe le haghaidh Custaim agus Máil ar ROS.

 Gheobhaidh tú eolais faoin méid seo:

Ar aghaidh: Úsáid a bhaint as Faisnéis Taraife Cheangailteach (FTC)