Tús na bliana cánach

Tabhair do d’aire:

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in Employers Guide to PAYE.

Teastóidh Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) le haghaidh gach duine de do chuid fostaithe. Gach bliain, cuirfear FPCI ar fáil duit i mí na Nollag le haghaidh na bliana atá le teacht ina dhiaidh.

Ní bheidh aon FPCI ar fáil le haghaidh fostaithe sna cásanna seo:

Mura bhfuil aon FPCI ar fáil le haghaidh fostaí sa bhliain chánach nua, ní mór an bonn éigeandála a chur i bhfeidhm ar phá an fhostaí.

Ní mór an bonn éigeandála a fheidhmiú ón dáta a cuireadh tús leis an bhfostaíocht, go dtí go mbeidh FPCI ar fáil. Tá sé seo i gceist fiú amháin má chlúdaíonn an tréimhse fostaíochta dhá bhliain éagsúla cánach.

Tá dualgas ort de réir dlí cáin a asbhaint ó d’fhostaithe agus í a íoc leis na Coimisinéirí Ioncaim. Tá dualgas ort, chomh maith, pá agus asbhaintí d’fhostaithe a thuairisciú nuair a íocann tú iad, nó roimhe sin. Ní mór é seo a dhéanamh, is cuma cé acu an bhfuil nó nach bhfuil FPCI ar fáil.