Díolúine Oidhreachta

Féadfaidh sé go bhfaighidh tú bronntanas nó oidhreacht díobh seo a leanas:

 • pictiúir
 • priontaí
 • leabhair
 • lámhscríbhinní
 • saothair ealaíne
 • seodra
 • bailiúcháin eolaíochta.

Má fhaigheann, tá siad díolmhaithe ó Cháin Fáltas Caipitiúil (CFC) más rud é go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

 • Díol spéise naisiúnta, eolaíochta, stairiúil nó ealaíne atá i gceist leis an earra.
 • Coinnítear an t-earra go buan sa Stát.
 • Tá an t-earra ar fáil lena fheiceáil ag an bpobal.

Baineann an díolúine oidhreachta chomh maith le tithe agus gairdíní sa Stát nach n-úsáidtear i ngnó, ar na coinníollacha seo:

 • Le linn na dtrí bliana roimh dháta an bhronntanais nó na hoidhreachta, bhí cead isteach ag an bpobal.
 • Tar éis an bhronntanais nó na hoidhreachta, bhí cead isteach ag an bpobal.