Díolúine Oidhreachta

Féadfaidh sé go bhfaighidh tú bronntanas nó oidhreacht díobh seo a leanas:

 • pictiúir
 • priontaí
 • leabhair
 • lámhscríbhinní
 • saothair ealaíne
 • seodra
 • bailiúcháin eolaíochta.

Tá siad seo díolmhaithe ó Cháin Fáltas Caipitiúil (CFC) más rud é go gcomhlíontar na trí choinníoll seo a leanas:

 • Díol spéise naisiúnta, eolaíochta, stairiúil nó ealaíne atá i gceist leis an earra.
 • Coinnítear an t-earra go buan sa Stát.
 • Tá áiseanna réasúnta d’fhonn amharc ar fáil don phobal.

Baineann an díolúine oidhreachta chomh maith le tithe agus gairdíní sa Stát nach n-úsáidtear i ngnó, ar na coinníollacha seo:

 • go bhfuil áiseanna réasúnta d’fhonn amharc ar fáil don phobal le linn na dtrí bliana roimh dháta an bhronntanais nó na hoidhreachta.
 • go bhfuil áiseanna réasúnta d’fhonn amharc ar fáil don phobail tar éis an bhronntanais nó na hoidhreachta a fháil.

Díolúine a aistarraingt

Scoirfidh díolúine oidhreachta de bheith i bhfeidhm má tá aon cheann díobh seo a leanas i gceist leis an rud díolmhaithe:

 • go ndíoltar é taobh istigh de shé bliana ón dáta luachála agus roimh bhás an tairbhí (seachas díolacháin conartha príobháideach le comhlachtaí aitheanta)
 • go n-aistrítear é, seachas le cead, taobh amuigh den Stát nó go n-aistarraingítear na háiseanna réasúnta d’fhonn amharc dá dtagraítear roimhe seo am ar bith tar éis dháta na luachála agus roimh na dátaí seo:
  • an dáta a dhíoltar an mhír
  • an dáta a fhaigheann an tairbhí bás
 • an dáta a chuirtear an mhír ar aghaidh arís trí bhronntanas iomlán nó oidhreacht do thairbhí nach céile an chéad tairbhí iad.

Sa chás go ndéantar an faoiseamh a aisghlámadh ní mór duit tuairisceán athbhreithnithe a thíolacadh. Ní mór Form IT38 leasaithe a thíolacadh chun an faoiseamh a d’éiligh tú a bhaint.