Cáin Chláraithe Feithiclí a Ríomh

Léargas ginearálta

Braitheann an ríomh Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF) ar an gcinéal feithicle atá clárú.

Leagtar amach sa rannán seo na cineálacha éagsúla feithiclí agus an chaoi leis an gcáin dhlite a ríomh.

Tá tuilleadh faisnéise tugtha sna Lámhleabhair CCF.

Ar aghaidh: An cháin a ghearradh