Cáin Chláraithe Feithiclí a Ríomh

Léargas ginearálta

Braitheann an ríomh CCF ar an gcinéal feithicle atá clárú.

Leagtar amach sa rannán seo na cineálacha éagsúla feithiclí agus an chaoi leis an gcáin dhlite a ríomh.

Tá tuilleadh faisnéise tugtha sna 'Lámhleabhair CCF’.

Ar aghaidh: An cháin a chur i bhfeidhm