Ag taisteal le hairgead tirim

Léargas ginearálta

Má thagann tú isteach nó go bhfágann tú an tAontas Eorpach (AE) ag aerfort nó calafort Éireannach agus €10,000 nó níos mó d’airgead tirim á iompar agat, ní mór dearbhú a dhéanamh le Custaim. Féadfaidh sé go seiceálfaidh Custaim an dearbhú seo agus an t-airgead tirim le cinntiú go bhfuil an tsuim dhearbhaithe i gceart. Féadfaidh tú cóip stampáilte den dearbhú comhlánaithe a iarraidh ó Chustaim.

Tabhair do d’aire

Ón 1 Eanáir 2021, níl an Ríocht Aontaithe ina ball den Aontas Eorpach (AE) a thuilleadh. Má thaistealaíonn tú go dtí nó ón Ríocht Aontaithe, lena n-áiritear Oileán Mhanann agus na hOileáin Mhuir nIocht, agus €10,000 nó níos mó d’airgead tirim á iompar agat, ní mór duit dearbhú a dhéanamh le custaim. Níl ort dearbhú a dhéanamh má tá tú ag taisteál go dtí nó ó Thuaisceart Éireann. 

Folaíonn airgead tirim:

  • airgeadra (nótaí bainc agus boinn)
  • seiceanna den uile chineál (lena n-áirítear seiceanna taistil)
  • orduithe airgid agus nótaí gealltanais.

Ní mór duit an dearbhú seo a dhéanamh chun cloí leis an reachtaíocht Eorpach agus náisiúnta agus chun gníomhaíochtaí mídhleathacha ar nós sciúradh airgid a dhíspreagadh.

Féadfaidh sé go ndéanfaidh oifigeach Custam airgead tirim atá á thabhairt isteach nó amach as an Stát a chuardach, a urghabháil agus a choinneáil sna cásanna seo:

  • más ionann an tsuim agus €1,000 nó níos mó
  • agus
  • má tá cúiseanna réasúnta ag an oifigeach a chreidiúint gur fáltais dhíreacha nó indíreacha ó choireacht é an t-airgead tirim, nó bhfuil sé i gceist é a úsáid in iompar coiriúil. 

Ar aghaidh: Cén chaoi le dearbhú a thabhairt i leith d'airgead tirim dar luach €10,000 nó níos mó