Taisteal le hairgead tirim

Léargas ginearálta

Má thagann tú isteach nó má fhágann tú an tAontas Eorpach (AE) trí aerfort nó calafort Éireannach ag iompar €10,000 nó níos mó in airgead tirim, ní mór duit dearbhú a dhéanamh le Custaim. Féadfaidh sé go seiceálfaidh Custaim an dearbhú seo agus an t-airgead tirim chun a chinntiú go bhfuil an méid atá dearbhaithe i gceart. Féadfaidh tú cóip stampáilte den dearbhú comhlánaithe a iarraidh ó Chustaim. 

Má thaistealaíonn tú go dtí, nó ó, Oileán Mhanann nó na hOileáin Mhuir nIocht ag iompar €10,000 nó níos mó in airgead tirim, ní mór duit dearbhú a dhéanamh freisin.

Le hairgead tirim áirítear:

  • airgeadra (nótaí bainc agus boinn)
  • seiceanna d’aon sórt (lena n-áirítear seiceanna taistil)
  • agus
  • orduithe airgid agus nótaí gealltanais.

Ní mór duit an dearbhú seo a dhéanamh chun reachtaíocht Eorpach agus náisiúnta a chomhlíonadh agus chun gníomhaíochtaí mídhleathacha ar nós sciúradh airgid a dhíspreagadh.

Féadfaidh sé go ndéanfaidh oifigeach custam airgead tirim atá á thabhairt isteach nó amach as an Stát a chuardach, a urghabháil agus a choinneáil más rud é:

  • gurb ionann an méid agus €1,000 nó níos mó
  • agus
  • go bhfuil cúiseanna réasúnta ag an oifigeach a chreidiúint gurb é toradh coiriúlachta go díreach nó go hindíreach an t-airgead tirim, nó go bhfuil sé i gceist é a úsáid in iompar coiriúil.

Ar Aghaidh: Cén chaoi le dearbhú a thabhairt i leith d'airgead tirim dar luach €10,000 nó níos mó