Taisteal le hairgead tirim

Léargas ginearálta

Más rud é:

  • go dtagann tú isteach nó go bhfágann tú an tAontas Eorpach (AE) ag aerfort nó calafort Éireannach
  • go dtaistealaíonn tú go dtí, nó ón Oileán Mhanann nó na hOileáin Mhuir nIocht

agus €10,000 nó níos mó d’airgead tirim á iompar agat, ní mór dearbhú a dhéanamh le Custaim. Féadfaidh sé go seiceálfaidh Custaim an dearbhú seo agus an t-airgead tirim le cinntiú go bhfuil an tsuim dhearbhaithe i gceart. Féadfaidh tú cóip stampáilte den dearbhú comhlánaithe a iarraidh ó Chustaim. 

Folaíonn airgead tirim:

  • airgeadra (nótaí bainc agus boinn)
  • seiceanna den uile chineál (lena n-áirítear seiceanna taistil)
  • orduithe airgid agus nótaí gealltanais.

Ní mór duit an dearbhú seo a dhéanamh chun cloí leis an reachtaíocht Eorpach agus náisiúnta agus chun gníomhaíochtaí mídhleathacha ar nós sciúradh airgid a dhíspreagadh.

Féadfaidh sé go ndéanfaidh oifigeach Custam airgead tirim atá á thabhairt isteach nó amach as an Stát a chuardach, a urghabháil agus a choinneáil sna cásanna seo:

  • más ionann an tsuim agus €1,000 nó níos mó
  • agus
  • má tá cúiseanna réasúnta ag an oifigeach a chreidiúint gur fáltais dhíreacha nó indíreacha ó choireacht é an t-airgead tirim, nó bhfuil sé i gceist é a úsáid in iompar coiriúil.

Ar aghaidh: Cén chaoi le dearbhú a thabhairt i leith d'airgead tirim dar luach €10,000 nó níos mó