Feighlithe leanaí a chlárú mar fhostaithe

Má tá leanaí agat, féadfaidh sé go bhfuil ort feighlí leanaí, buime nó au pair a fhostú chun aire a thabhairt dóibh i do theach féin. Más ea, féadfaidh sé go bhfuil ort clárú mar fhostóir. Ciallaíonn sé sin go bhfuil ort taifid chuí a choinneáil i leith do chuid fostaithe agus cáin a asbhaint ón airgead a íocann tú dóibh.

Ní mór clárú mar fhostóir má íocann tú d’fheighlí leanaí nó fostaí :

  • €40 nó níos mó in aghaidh na seachtaine 
  • má tá níos mó ná feighlí leanbh nó fostaí amháin agat ag an am céanna.

Tuilleadh eolais

Tá tuilleadh eolais ar fáil maidir le bheith mar fhostóir sa rannán ar Dhaoine a fhostú.

Tá tuilleadh eolais ar fáil maidir le do roghanna cánach i leith cúraim leanaí sna rannáin ar Sheirbhísí cúraim leanaí agus an Creidmheas Cúramóra Baile.