Teacht ar an áireamhán cánach don Cháin Cláraithe Feithiclí (CCF)

Leis an tseirbhís áireamháin CCF, féadtar suim na CCF dlite a mheas i leith cairr, feithicil bheag tráchtála nó gluaisrothar. Féadtar an tseirbhís seo a úsáid chomh maith chun meastachán a fháil ar aon aisíocaíocht CCF a fhéadann a bheith dlite nuair atá carr á easpórtáil agat.

Tabhair do d’aire nach bhféadtar an t-áireamhán seo a úsáid le haghaidh:

 • múnlaí nár tugadh i láthair roimhe seo le haghaidh luachála
 • múnlaí a dteastaíonn taighde speisialta le hiad a luacháil. Folaíonn siad seo mótarcharbháin, feithiclí clasaiceacha agus feithiclí luachmhara, agus déanaimh áirithe ardghradaim
 • feithiclí móra tráchtála, tarracóirí talmhaíochta, busanna agus feithiclí móra eile de bhrí mbíonn siad seo faoi réir muirear seasta CCF go ginearálta
 • Cáin Bhreisluacha (CBL) ar mhodh iompair nua. Chun críocha CBL, is modh iompair nua iad an chuid is mó de mhótarfheithiclí sa chás gur feithiclí iad atá níos lú ná 6 mhí d’aois NÓ a thaisteal níos lú ná 6,000km.

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun an tseirbhís seo a úsáid, is gá cód staitistiúil a bheith agat, nó gach ceann den mhéid seo a leanas:

 • aicmiúchán AE.
 • Déanamh na feithicle.
 • Múnla na feithicle.
 • Cineál an tarchurtha.
 • Líon na ndoirse.
 • Cineál an innill.
 • Cineál na cabhlach.
 • Méid an innill.
 • Leagan.
 • Míleáiste.
 • Bliain agus mí an chéad chlárúcháin in aon dlínse.
 • astuithe CO2[1].
 • astuithe NOx.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Féadtar an nasc seo a leanas a úsáid chun teacht ar an áireamhán CCF.

[1] Más mian leat figiúr eile CO2 a chur ar fáil seachas an ceann a chuir na Coimisinéirí Ioncaim ar fáil.