Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF) a ríomh

Léargas ginearálta

Braitheann an ríomh Cáin Cláraithe Feithiclí (CCF) ar an gcineál feithicle atá á clárú.

Leagtar amach sa rannán seo na cineálacha éagsúla feithiclí agus an chaoi leis an gcáin dhlite a ríomh.

Tá tuilleadh faisnéise tugtha sna lámhleabhair CCF.

Ar aghaidh: An cháin a ghearradh